หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์ » ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่าย

Dealer

1. บริษัท สิริกุลการไฟฟ้าและบุตร จำกัด โทรศัพท์ 02 476 4072-5 เว็บไซต์ http://www.secsirikul.com

2. บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด  โทรศัพท์ 02 755 2688 เว็บไซต์ www.big-electric.com

3. บริษัท เบส โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด โทรศัพท์ 02 403 5416 เว็บไซต์ www.bestsolution.co.th

4. หจก. เอส.เค.อิเล็คตริคเอ็นจิเนียริ่ง (เทพารักษ์)   โทรศัพท์ 02 759 8303 

5.  ฮาร์ดแวร์ เฮาส์  โทรศัพท์  02-707-2222  เว็บไซต์ www.hardwarehouse.co.th 

6.   บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด โทรศัพท์ 02 889 6662  เว็บไซต์ http://www.evereng.com/

7.  บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์  02 018 1111 เว็บไซต์  http://www.cssthai.com/

8.   บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด  โทรศัพท์  02 398 0159   เว็บไซต์  http://www.trp.co.th/

9.   บริษัท เมธีกุลวิศวกรรม จำกัด  โทรศัพท์  02 338 4199  เว็บไซต์ http://www.meteekul.co.th/

10. บริษัท ที.โอ.พรอฟิท จำกัด โทรศัพท์  02 973 1212 เว็บไซต์  http://www.toprofit.co.th/

11. บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด โทรศัพท์ 02 530 9099 เว็บไซต์  http://www.gti.co.th

12. บริษัท เอ็น ซี เอส เน็ทเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02 508 0977 เว็บไซต์  http://www.ncsnetwork.com/index.php

13. บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด โทรศัพท์ 02 115 0360-1 , 021150363 เว็บไซต์ http://www.klangfaifa.com/ 

14. บริษัท พูนสิน เคเบิล จำกัด  โทรศัพท์ 02 741 4555 เว็บไซต์  http://www.poonsincable.co.th/ 

15. บริษัท ดี. อิเล็คทริค จำกัด (บางบัวทอง) โทรศัพท์ 02 147 4775 

16. ไทวัสดุ เว็บไซต์ http://www.thaiwatsadu.com/

17. Do Home อุบลวัสดุ   เว็บไซต์ https://www.dohome.co.th/ 

18.บริษัท มัลติ ยูทิลิตี้ จำกัด  โทร : 02 136 1800 Fax: 02 136 1809 เว็บไซต์  http://multi.co.th/ 

19. บริษัท แสงชัย อีควิพเม้นท์ จำกัด โทร 02 628-2600, 02 280-3444   เว็บไซต์ www.sangchaigroup.com

20.บริษัท อินคิวบิค จำกัด (จ.เชียงใหม่) โทร 053 817 499  , 093 162 2635  เว็บไซต์  https://www.facebook.com/Inqubic/

21.บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด  โทร 02 802 9600 เว็บไซต์  https://tescontrol.com/ 

22. บริษัท ช.พานิช หลานหลวง จำกัด  โทร : 02-115-9000 เว็บไซต์  https://chopanich.com/

23.บริษัท อีทีเอส-โอ๊คเวลล์ จำกัด (จ.ระยอง) โทร : 02 539 4407 , 038 609 494-5 เว็บไซต์  http://www.ets-oakwell.com/

24. บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด (จ.สงขลา) โทร : 091 532 5656 , 074 256754 เว็บไซต์  http://www.megalight-thailand.com/

25. บริษัท ตั้งมีคุณ ซัพพลาย จำกัด  (จ.ระยอง)  โทร : 095 474 6831 

26. บริษัท ไลท์แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.นครสวรรค์) โทร : 056-371345-7,  063-5255218  เว็บไซต์  https://lightmax.co.th/home

27.บริษัท เอสซีจีซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด โทร : 02 586 2222 เว็บไซต์ https://www.scg.com